دانلود رایگان


دانلود تحقیق بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها دانلود تحقیق بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها
دانلود تحقیق بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها پیش گفتار 1- بخش اول 1-1 دینامیک سیالات در توربوماشینها 1 2-1 مقدمه 1 3-1 ویژگیهای میدانهای جریان در توربوماشینها 4 4-1 ویژگیهای اساسی جریان 4 5-1 جریان در دستگاههای تراکمی 7 6-1 جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری 8 7- 1جریان در کمپسورهای سانتریفیوژ 16 8-1 جریان در سیستمهای انبساطی 21 9-1 جریان در توربینهای محوری 23 10-1 جریان در توربینهای شعاعی 37 11-1 مدلسازی میدانهای جریان توربوماشینها 41 12-1 مراحل مختلف مدلسازی مرتبط با فرآیند طراحی 42 13-1 مدلسازی جریان برای پروسس طراحی ابتدائی 44 14-1 مدلسازی جریان برای پروسس طراحی جز به جز 46 15-1 قابلیتهای حیاتی برای تجهیزات آنالیز جریان در توربوماشینها 47 16-1 مدلسازی فیزیک جریان 49 17-1 معادلات حاکم و شرایط مرزی 50 18-1 مدلسازی اغتشاش وانتقال 55 19-1 تحلیل ناپایداری و اثر متقابل ردیف پره ها : 61 20-1تکنیک های حل عددی 65 21-1 مدلسازی هندسی 70 22-1 عملکرد ابزار تحلیلی 77 23-1 ملاحظات مربوط به قبل و بعد از فرآیند 81 24-1 انتخاب ابزار تحلیلی 86 25-1 پیش بینی آینده 89 26-1 مسیرهای پیش رو در طراحی قطعه 90 27-1 مسیرهای پیش رو در قابلیتهای مدلسازی 93 28-1 خلاصه 96 مراجع 99 بخش دوم 1-2 آزمونهای کارآیی توربو ماشین ها 104 2-2 آزمونهای کارآیی آئرودینامیکی 104 3-2 اهداف فصل 104 4-2 طرح کلی بخش 105 5-2 تست عملکرد اجزا 106 6-2 تأثیر خصوصیات عملکردی بر روی بازده 109 7- 2تست عملکرد توربو ماشینها 113 8-2 روش تحلیل تست 114 9-2 اطلاعات عملکردی مورد نیاز 115 10-2 اندازه گیریهای مورد نیاز 115 11-2 طراحی ابزار و استفاده از آنها 120 12-2 اندازه گیری فشار کل 120 13-2 اندازه گیری های فشار استاتیک 129 14-2 اندازه گیریهای درجه حرارت کل 131 15-2 بررسی های شعاعی 133 16-2 Rakeهای دنباله 136 17-2 سرعتهای چرخ روتور 138 18-2 اندازه گیریهای گشتاور 139 19-2 اندازه گیریهای نرخ جریان جرم 139 20- 2اندازه گیریهای دینامیکی : 140 21-2 شرایط محیطی 143 22-2 سخت افزار تست 143 23-2 ملاحظات طراحی وسایل 148 24-2 نیازهای وسایل 149 25-2 ابزارآلات بازده 151 26-2 اندازه گیریهای فشار 151 27-2 اندازه گیریهای دما 155 28-2 اندازه گیریهای زاویه جریان 158 29-2 روشهای تست و جمع آوری اطلاعات 161 30-2پیش آزمون 161 31-2 فعالیت های روزانه قبل از آزمون 162 32-2 در طی آزمون 163 33-2 روشهای آزمون 163 34-2 ارائه اطلاعات 165 35-2 تحلیل و کاهش اطلاعات 165 36-2 دبی اصلاح شده 166 37-2 سرعت اصلاح شده 167 38-2 پارامترهای بازده 167 39-2 ارائه اطلاعات 170 40-2 نقشه های کارآیی 170 41-2 مشخص کردن حاشیه استال (stall margin) 171 مراجع 173 پیش گفتار توربو ماشین ها، بویژه توربین گاز و موتور جت، امروزه نقش به سزایی در زمینه های مختلف صنعتی، تولید نیرو و کاربردهای هوا و فضا و حمل و نقل هوایی و کاربردهای نظامی پیدا کرده است. از طرفی با افزایش تقاضا و همچنین افزایش هزینه های مربوط به تأمین سوخت بر این توربو ماشینها، و نیاز به طراحی ماشینهایی کاراتر، کوچکتر، سبکتر، وبا مصرف سوخت کمتر، تحقیقات مختلفی در این راستا شکل گرفته است. به ویژه با پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی در زمینه های مختلف از جمله تکنیکهای جدید محاسبات عددی و کامپیوتری، مدلسازی و محاسبات سه بعدی، این گونه تحقیقات شتاب بیشتری گرفته است. در این مقاله که در دو بخش ارائه می شود، سعی شده است که اطلاعاتی در مورد مشخصات کلی این توربو ماشینها و میدانهای جریان موجود در آنها ارائه گردد. در بخش اول، مطالبی در مورد ویژگیهای میدانهای جریان درانواع مختلف توربو ماشینها، از جمله توربینها و کمپرسورها، اعم از محوری یا سانتریفیوژ ارائه شده و با تشریح رفتار سیال در بخشهای مختلف این ماشینها، عوامل اصلی تلفات و افت بازده بازگو می گردد. سپس روشها و مراحل تحلیل و مدل سازی برای فرآیندهای طراحی بررسی خواهد شد. بخش دوم به آزمونهای کارآیی توربو ماشینها می پرادزد.در این بخش با انواع ابزار و سخت افزاره و روشهای مربوط به تست و جمع آوری اطلاعات، در مورد انواع مشخصه ها و کمیت های جریان در نقاط مختلف توربو ماشین آشنا خواهیم شد. سپس این اطلاعات برای بررسی چگونگی عملکرد ماشین، با روشهای خاصی مورد پردازش و تحلیل قرار می گیرد. در انتها نیز روشهای ارائه این اطلاعات در قالب نقشه ها یا نمودارهای مناسب، مورد بحث قرار می گیرد. 1-1 دینامیک سیالات در توربو ماشین ها 2-1 مقدمه: در طراحی کنونی توربو ماشینها، و بخصوص برای کاربردهای مربوط به موتورهای هواپیما، تاکید اساسی بر روی بهبود راندمان موتور صورت گرفته است. شاید بارزترین مثال برای این مورد، برنامه تکنولوژی موتورهای توربینی پر بازده مجتمع (IHPTET)باشد که توسط NASAو DODحمایت مالی شده است. هدف IHPTET، رسیدن به افزایش بازده دو برابر برای موتورهای توربینی پیشرفته نظامی، در آغاز قرن بیست و یکم می باشد. بر حسب کاربرد، این افزایش بازده از راههای مختلفی شامل افزایش نیروی محوری به وزن، افزایش توان به وزن و کاهش معرف ویژه سوخت (SFC)بدست خواهد آمد. وقتی که اهداف IHPTETنهایت پیشرفت در کارآیی را ارائه می دهد، طبیعت بسیار رقابتی فضای کاری کنونی، افزایش بازده را برای تمام محصولات توربو ماشینی جدید طلب می کند. به خصوص با قیمتهای سوخت که بخش بزرگی از هزینه های مستقیم بهره برداری خطوط هوایی را به خود اختصاص داده است، SFC، یک فاکتور کارایی مهم برای موتورهای هواپیمایی تجاری می باشد. اهداف مربوط به کارایی کلی موتور، مستقیما به ملزومات مربوط به بازده آیرودینامیکی مخصوص اجزاء منفرد توربو ماشین تعمیم می یابد. در راستای رسیدن به اهداف مورد نیازی که توسط IHPTETو بازار رقابتی به طور کلی آنها را تنظیم کرده اند، اجزای توربو ماشینها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخگوی نیازهای مربوط به افزایش بازده، افزایش کار به ازای هر طبقه، افزایش نسبت فشار به ازای هر طبقه، و افزایش دمای کاری، باشند. بهبودهای چشمگیری که در کارایی حاصل خواهد شد، نتیجه ای از بکار بردن اجزایی است که دارای خواص آیرودینامیکی پیشرفته ای هستند. این اجزا دارای پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به انواع قبلی خود هستند که شامل درجه بالاتر سه بعدی بودن، هم در قطعه و هم در شکل مسیر جریان می باشد. میدان های جریان مربوط به این اجزا نیز به همان اندازه پیچیده و سه بعدی خواهد بود. از آنجایی که درک رفتار پیچیده این جریان، برای طراحی موفق چنین قطعاتی حیاتی است، وجود ابزارهای تحلیلگر کارآتری که از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)بهره می برند، در پروسه طراحی، اساسی می باشد. در گذشته، طراحی قطعات توربو ماشین ها با استفاده از ابزارهای ساده ای که بر اساس مدلهای جریان غیر لزج دو بعدی بودند کفایت می کرد. اگرچه با روند کنونی به سمت طراحی ها و میدانهای جریان پیچیده تر، ابزارهای پیشین دیگر برای تحلیل و طراحی قطعات با تکنولوژی پیشرفته مناسب نیستند. در حقیقت جریانهایی که با این قطعات برخورد می کنند، به شدت سه بعدی (3D)، ویسکوز، مغشوش و اغلب با سرعت ها ، در حد سرعت صوت می باشند. این جریان های پیچیده، قابل فهم و پیش بینی نیستند، مگر با بکار بردن تکنیک های مدلسازی که به همان اندازه پیچیده هستند. برای پاسخگویی به نیاز طراحی چنین قطعاتی، ابزارهای CFDپیشرفته ای لازم است که قابلیت تحلیل جریانهای سه بعدی، لزج و در محدوده صوتی، مدل سازی اغتشاش و انتقال حرارت و برخورد با پیکربندی های هندسی پیچیده را داشته باشد. علاوه بر این، جریانهای گذرا (ناپایا) و تعامل ردیفهای چندگانه تیغه ها باید مورد ملاحظه قرار گیرد. هدف این فصل این است که بازنگری مختصری از مشخصات جریان در انواع مختلف قطعات توربوماشینها ارائه داده و نیز خلاصه ای از قابلیتهای تحلیلی CFDکه مورد نیاز برای مدل کردن چنین جریانهایی هستند را بیان کند. این باید به خواننده، درک بهتری در مورد تاثیر جریان بر طراحی چنین اجزایی و میزان کارایی مدل سازی مورد نیاز برای آنالیز اجزاء بدهد. تمرکز بر روی کاربردهای موتورهای هواپیما خواهد بود، ولی دهانه های ورودی، نازلها و محفظه های احتراق مورد توجه خواهند بود. به علاوه یک بررسی از هر دو گرایش طراحی قطعات و ابزارهای تحلیل CFDرا شامل می شود. به علت پیچیدگی این موضوعات، تنها یک بحث گذرا ارائه خواهد شد. اگرچه مراجع فراهم شده اند تا به خواننده اجازه دهد این مباحث را با جزئیات بیشتر جستجو کند. 3-1 ویژگیهای میدان های جریان در توربو ماشین ها: در این قسمت از فصل، خصوصیات اولیه میدانهای جریان توربو ماشینها بررسی خواهد شد. اگرچه بحث اساسا کاربرد موتورهای هواپیما را مورد توجه قرار خواهد داد، ولی بسیاری از خصوصیات جریان برای توربو ماشینها عمومیت دارند علاوه بر بازنگری مختصر بر ویژگیهای میدانهای جریان عمومی، طبیعت جریانهای خاص در انواع گوناگون اجزاء مورد توجه قرار خواهد گرفت. 4-1 ویژگیهای اساسی جریان: میدان های جریان در توربو ماشین های ذاتا بسیار پیچیده و سه بعدی است. در بسیاری از موارد، جریان ها تراکم پذیرند و ممکن است از مادون صوت به جریان با سرعت صوت و به فراصوتی تغییر کنند. در مسیر جریان ممکن است شوک وجود داشته باشد و تعامل شوک و لایه مرزی ممکن است اتفاق بیفتد که باعث افت بازده می شود. گرادیان فشارهای قابل توجه، در هر جهتی می تواند وجود داشته باشد. همچنین چرخش، یک فاکتور مهم است که رفتار جریان را تحت تاثیر قرار می دهد. جریانها اکثرا لزج و مغشوش هستند، اگرچه ناحیه هایی با جریان لایه ای و انتقالی نیز وجود دارد. اغتشاش و تلاطم در میدان جریان می تواند در لایه مرزی و جریان آزاد اتفاق بیفتد، جایی که میزان اغتشاش، بسته به شرایط جریان بالادست، تغییر می کند. برای مثال جریان پایین دست یک محفظه احتراق یا کمپرسور چند طبقه می تواند اغتشاش جریان آزاد بسیار بیشتری نسبت به جریان ورودی به یک فن داشته باشد. تنش های پیچیده و کاهش کارآیی می تواند ناشی از پدیده های جریان لزج، مثل لایه های مرزی سه بعدی، اثر متقابل بین لایه مرزی تیغه و دیواره، حرکت جریان نزدیک دیوار، جریان جدا شده، گردابه های مربوط به لقی نوک پره، گردابه های لبه فرار، دنباله ها، و اختلاط باشد. علاوه بر این، حرکت نسبی دیواره و انتقال بین دیواره های دوار و ثابت می تواند رفتار لایه مرزی را تحت تاثیر قرار دهد. جریان ناپایدار می تواند در اثر تغییرات شرایط بالادست جریان با زمان، گردابه های رها شده از لبه فرار تیغه ها، جدایی جریان و یا اثر متقابل بین ردیف پره های دوار و ثابت، ایجاد شود، که می تواند منجر به بارگذاری ناپایدار بر روی تیغه ها شود. اثرات حرارت و انتقال حرارت می تواند فاکتور مهمی باشد، بخصوص در قسمتهای داغ موتور. گازهای داغ محفظه احتراق از میان توربین عبور می کنند و رگه های داغی را بوجود می آورند که توسط میدان جریان توربین منتقل می شوند. برای حفاظت از اجزائی که در معرض بالاترین دما قرار دارند، جریانهای خنک کننده از میان سوراخهای موجود در تیغه های توربین به مسیر گازهای داغ اولیه تزریق می شود و برای سطوح تیغه ها خنک کنندگی لایه ای را فراهم می آورد. به طور مشابه، جریانهای خنک کننده ممکن است به جریان اصلی در طول دیواره نیز تزریق شود. بیشتر پیچیدگی میدانهای جریان سیال در توربو ماشین ها مستقیما تحت تاثیر مسیر جریان و هندسه اجزاء می باشد. ملاحظات هندسی شامل منحنی و شکل endwallمسیر جریان، فاصله بین ردیف های تیغه ها، گام تیغه، و staggerمی شود. موارد دیگری از هندسه مسیر جریان شامل پیکربندی ردیفهای تیغه ها، از قبیل استفاده از tandem blades ، تیغه های جداکننده، دمپرهای midspanوعملیات روی نوک تیغه ها می باشد. جزئیات بیشماری مربوط به شکل تیغه، مثل توزیع ضخامت، خمیدگی، جهت، قوس، به عقب برگشتگی، حلزونی، پیچ خوردگی، ضریب شکل، صلبیت، نسبت شعاع توپی به نوک، شعاع لبه حمله تیغه و لبه فرار تیغه، اندازه فیلت و فاصله نوک تیغه نیز از همان اهمیت برخوردارند. خنک کاری تیغه ها نیز دارای اهمیت هستند، اندازه و موقعیت سوراخهای خنک کننده درون تیغه، مسیر اولیه گاز را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، رفتار جریان در اجزای توربو ماشینها نیز کاملا پیچیده بوده و بسیار متاثر از هندسه مسیر جریان است. یک فهم عمیق از اثرات هندسه مسیر جریان و اجزا و قطعات، به طراح اجازه خواهد داد تا از جریانی که حاصل شده، سود ببرد. برای رسیدن به این درک و برای انجام تحلیلهای لازم برای بهینه کردن رفتار بسیار پیچیده جریان لازم است از تکنولوژی پیشرفته مدلسازی جریان استفاده شود. 5-1 جریان در دستگاههای تراکمی: سیستم های تراکمی توربو ماشینی در موتورهای هواپیما، می توانند از ترکیب های گوناگونی از اجزای محوری و یا شعاعی (سانتریفوژ) بهره ببرند. در موتورهای توربو فن معمولی، یک فن محوری در ورودی جریان قرار گرفته و بدنبال آن یک جداکننده جریان قرار دارد که جریانهای مرکزی و کنارگذر (بای پس) را از هم جدا می کند. یک کمپرسور محوری چند طبقه در پایین دست جریان درون هسته (جریان مرکزی) قرار داده شده است و ممکن است به دنبال آن کمپرسور سانتریفوژ نیز قرار گیرد. اختصاصا در کاربردهای مربوط به موتور هواپیما و توربین گاز، اغلب از کمپرسورهای سانتریفوژ بهره برده می شود. تمامی پیکربندی های سیستمهای تراکمی دارای جریانهای پیچیده و سه بعدی، با گرادیان فشار معکوس هستند که می توانند باعث جدایی جریان شوند. علاوه بر این چرخش، حرکت نسبی shroud، جریان های نشتی لبه ها، شوک ها، اثر متقابل شوک و لایه مرزی، اثر متقابل تیغه و endwallو نیز تاثیر متقابل ردیف تیغه ها همگی در ساختار میدان جریان کمپرسور نقش دارند. جزئیات مربوط به رفتار جریان بخصوص در مورد کمپرسورهای سانتریفوژ و محوری در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 6-1 جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری: فن ها و کمپرسورهای محوری در بسیاری از موارد عمومی مشابه هم هستند، هر دو دستگاههای تراکمی هستند که مسیر جریان در آنها به نسبت دارای تغییر شعاع کمی است، و هر دو دارای جریانهای ورودی و خروجی هستند که اساسا در راستای محوری می باشند. اگرچه فن ها نوعا افزایش فشار کمتری به ازای هر طبقه نسبت به کمپرسورهای محوری دارند و تعداد طبقات کمتری داشته و اغلب تنها از یک طبقه بهره می برند. تیغه های فن ها دارای spanبزرگتر و وتر بزرگتر نسبت به کمپرسورهای محوری هستند. به علت ملاحظات مکانیکی، روتور فن ها اغلب دارای دمپرهای midspanهستند که یک حلقه حمایتی صلب را تشکیل می دهد و همه تیغه ها را در موقعیت part spanبه هم متصل می کند. استاتورفن ها می توانند هم بدون شکاف و هم شکاف دار باشند بسته به شکل استاتور، یک جداکننده جریان یا می تواند بلافاصله در پایین دست استاتور Full-spanقرار بگیرد و یا به عنوان یک ضامن نگهدارنده، برای ردیف تیغه های استاتور شکاف دار در مسیرهای جریان مرکزی و کنار گذر به کار گرفته شود
نوع فایل : docxتعداد صفحه : 172

بررسی دینامیک سیالات در توربو ماشین ها


بررسی عملکرد دینامیک سیالات در توربو ماشینها


دانلود تحقیق بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه بررسی روش های تست کارایی و دینامیک سیالات در توربو ...

پروژه بررسی روش های تست کارایی و دینامیک سیالات در توربو ماشین ها تحت pdf دارای 169 صفحه ...

پروژه بررسی روش های تست کارایی و دینامیک سیالات در توربو ...

پروژه بررسی روش های تست کارایی و دینامیک سیالات در توربو ماشین ها تحت pdf دارای 169 صفحه ...

مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستون های بتن آرمه دایره ای تقویت شده با کامپوزیت CFRP به صورت طولی و دورپیچ

تحقیق درباره طرح درس روزانه علوم تجربي سوم راهنمايي

ورزش ، زن و زندگی 15 ص

ورزش ، زن و زندگی 15 ص

تكنولوژي اطلاعات

صنعت فورج طراحی قالبهای فورج

تحقیق در مورد نوجواني

دانلود پاورپوینت آجرکاری در دوره ی اسلامی

فساد اداری و اقتصادی در ایران

تحقیق درباره اکسیژن 5ص